Ekago Share - Cùng Em tới trường

Ekago Share - Cùng Em tới trường

19 tháng 09 2023

Ekago Cùng Em Đến Trường 2023 - Ekago Share

HÀNH TRÌNH TIẾP SỨC CHO 20 EM HỌC SINH TẠI LÀNG BI GIÔNG - PÒ TÓ - GIA LAI TỚI TRƯỜNG Đã hơn hai tuần kể từ ngày Ekago bắt đầu chuyến hành trình từ Hà Nôi - Pleiku - Pò Tó và ngược lại nhưng cảm xúc với chúng tôi vẫn còn lâng lâng. Vì nó nhiều cảm xúc quá các bạn ạ . Cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong môi trường thuận lợi hơn rất nhiều người. Tới Làng Bi Giông, chúng tôi bắt gặp những đôi mắt tròn vo , sáng lạ kì - đặc...

Xem thêm
zalo