Ekago Share - Cùng Em tới trường

Ekago Share - Cùng Em tới trường

22 tháng 11 2023

TÔM HÙM MAINE VÀ TÔM HÙM CANADA: SỰ KHÁC BIỆT LÀ GÌ?

Sự khác biệt giữa tôm hùm Maine và tôm hùm Canada thực sự là câu chuyện về hai vịnh. Mặc dù chúng là một, nhưng có sự khác biệt giữa tôm hùm đánh bắt dọc theo bờ biển Maine và những con đánh bắt xa hơn về phía bắc ở Canada—sự khác biệt về khối lượng và giá cả, cũng như hương vị và kết cấu. TÔM HÙM MAINE VÀ TÔM HÙM CANADA: SỰ KHÁC BIỆT LÀ GÌ? Một trong những khác biệt chính giữa tôm hùm Maine và tôm hùm Canada là hương vị và kết cấu dựa trên sự khác biệt theo mùa...

Xem thêm
19 tháng 09 2023

Ekago Cùng Em Đến Trường 2023 - Ekago Share

HÀNH TRÌNH TIẾP SỨC CHO 20 EM HỌC SINH TẠI LÀNG BI GIÔNG - PÒ TÓ - GIA LAI TỚI TRƯỜNG Đã hơn hai tuần kể từ ngày Ekago bắt đầu chuyến hành trình từ Hà Nôi - Pleiku - Pò Tó và ngược lại nhưng cảm xúc với chúng tôi vẫn còn lâng lâng. Vì nó nhiều cảm xúc quá các bạn ạ . Cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong môi trường thuận lợi hơn rất nhiều người. Tới Làng Bi Giông, chúng tôi bắt gặp những đôi mắt tròn vo , sáng lạ kì - đặc...

Xem thêm
zalo