Tôm các loại

Tôm các loại

Bọ biển tươi sống size 1-1,5kg/con
Giảm 33%

Bọ biển tươi sống size 1-1,5kg/con

1.000.000₫ 1.500.000₫
Tôm hùm Xanh Size 0,4- 0,5kg
Giảm 13%

Tôm hùm Xanh Size 0,4- 0,5kg

1.300.000₫ 1.500.000₫
Tôm Hùm Tây Úc Sống Size 1,8 - 2,2kg/con
Giảm 35%
Tôm Hùm Tây Úc Sống Size 1,2-1,8kg/con
Giảm 31%
Tôm Hùm Alaska Loại 1.5-3.5kg/Con
Giảm 31%

Tôm Hùm Alaska Loại 1.5-3.5kg/Con

1.180.000₫ 1.700.000₫
Tôm Hùm Alaska Size 0,5kg/con
Giảm 33%

Tôm Hùm Alaska Size 0,5kg/con

1.000.000₫ 1.500.000₫
Tôm hùm Bông Sống || Size 0.5 -0,7kg
Giảm 20%

Tôm hùm Bông Sống || Size 0.5 -0,7kg

1.200.000₫ 1.500.000₫
Tôm Hùm Tây Úc Sống Size 0,9-1,1kg/con
Giảm 25%
zalo