Tôm các loại

Tôm các loại

Bọ biển tươi sống size 1-1,5kg/con
Giảm 37%
Tôm hùm Xanh Size 0,4- 0,5kg
Giảm 57%

Tôm hùm Xanh Size 0,4- 0,5kg

650.000₫ 1.500.000₫
Tôm Hùm Tây Úc Sống Size 1,8 - 2,2kg/con
Giảm 22%
Tôm Hùm Tây Úc Sống Size 1,2-1,8kg/con
Giảm 22%
Tôm Hùm Alaska Loại 1.5-3.5kg/Con
Giảm 30%

Tôm Hùm Alaska Loại 1.5-3.5kg/Con

1.050.000₫ 1.500.000₫
Tôm Hùm Alaska Size 0,5kg/con
Giảm 62%

Tôm Hùm Alaska Size 0,5kg/con

475.000₫ 1.250.000₫
Combo 3 Tôm Hùm Alaska 1350k/Combo
Giảm 10%

Combo 3 Tôm Hùm Alaska 1350k/Combo

1.350.000₫ 1.500.000₫
zalo